Gateway&Partners pētījuma rezultāti par Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmu Latvijā tika prezentēti Latvijas Ekonomikas Ministrijā

Tirgus izpēte Latvijas Ekonomikas Ministrijā

20. Februārī Gateway & Partners pētījuma rezultāti tika prezentēti Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijā, kurā tika novērtēta jaunuzņēmumu ekosistēma Latvijā un tika sniegti ieteikumi tās uzlabošanā.

Projekta laikā tika izveidota jaunuzņēmumu datu bāze, vairāk nekā 90 nozares pārstāvji piedalījās četrās fokusa grupās, tika veiktas 80 intervijas ar jaunuzņēmumu ekosistēmas pārstāvjiem un 116 intervijas ar jaunizveidotiem uzņēmumiem, lai sniegtu ieskatu par to attīstības fāzēm, finansēm, dibinātājiem, kā arī viņu uzskati par pašreizējo jaunuzņēmumu ekosistēmu Latvijā. Tika analizēta informācija par jaunuzņēmumu ārējās finansēšanas iespējām un Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas salīdzinājums tika veikts, ņemot vērā pārējās Baltijas valstis.

Projekta izpilde un tirgus izpēte palīdzēja norādīt būtiskākos un trūkstošos elementus jaunizveidoto uzņēmumu ekosistēmā to ātrākā attīstībā.

Lasīt vairāk:

https://www.db.lv/zinas/50-jaunuznemumi-gada-484517#4

un

https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/videjais-jaunuznemejs-latvija-35-gadus-vecs-virietis.d?id=50845325