Gateway&Partners Vadošā eksperte Krista Pētersone piedalījās Valmieras biznesa forumā

5. aprīlī Valmierā jau trešo reizi notika biznesa forums “Māksla būt uzņēmējam” (www.makslabutuznemejam.lv), kas pulcēja gan radošās industrijas pārstāvjus, gan biznesa praktiķus. Gateway&Partners Vadošā eksperte Krista Pētersone uzstājās ar prezentāciju “Kā konkurēt eksporta tirgos, kad neesi lētākais”.

Paldies Valmieras Attīstības aģentūrai par labi noorganizētu pasākumu un jaunām, iedvesmojošām idejām!