ესტონელი ექსპორტიორები ავსტრიის ბაზარზე შედიან

GatewayBaltic-ის დახმარებით 10 ესტონური კომპანია, რომლებიც სამშენებლო, ლითონის დამუშავების, წყლის სისტემის, ავეჯის, ცხოველური პროდუქტების, კოსმეტიკის, ბეჭდვითი საშუალებების და კვების მრეწველობის დარგებს წარმოადგენდნენ, ავსტრიაში გამართულ შეხვედრებს დაესწრო, სადაც შედგა 45 ინდივიდუალური შეხვედრა პოტენციურ ბიზნეს პარტნიორთან.