Gateway & Partners споделя стратегии за навлизане на международния пазар с малки и средни компании

Миналата седмица представители на организацията за развитие на малките и средни предприятия (ODIMM) и бизнес инкубатора на Молдова (RIAM) участваха в информационен семинар за подпомагане на предприемачите, които ориентират бизнеса си към износ и международно развитие.

 

В рамките на проект на Световната банка, екип международни експерти на „Gateway & Partners“проведе обучение на представители от различни малки и средни компании, които целят да навлязат на чужди пазари.

 

Прочетете повече: http://bit.ly/2sY4vCW