Market Intelligence

Tirgus izpēte un pārskats
Kvalitatīvās un kvantitatīvās klientu aptaujas un konkurentu salīdzināšana
Tirgus un pārdošanas potenciāla monitorings

Tirgus pētījumi un analīze

Tirgus pētījumu projekti ir nozīmīgs atbalsts uzņēmumiem, sniedzot specifisku ieskatu tirgū, kas ir svarīgi ikviens mūsu klientiem stratēģisku lēmumu pieņemšanā un attīstības stratēģijas izveidē.

Mēs:

 • Sagatavosim tirgus pārskatu, atklāsim galvenos ekonomikas dzinējspēkus un tirgus tendences

 • Novērtēsim tirgus izmēru, analizēsim un salīdzināsim importa un vietējās ražošanas apjomus, kā arī tirgus daļas

 • Analizēsim specifisku industriju attīstību un konkurenci tajās

 • Sniegsim palīdzību segmentācijas un pozicionēšanas noteikšanā

 • Noteiksim efektīvākos pārdošanas kanālus un galvenos klientus

 • Veiksim ekspertu intervijas, analizēsim statistiskas datus un ievāksim informāciju no dažādiem informācijas avotiem

 • Salīdzināsim dažādus tirgus un ieteiksim piemērtotāko

 • Sagatavosim tirgus atskaites ar profesionālu vizualizāciju un kopsavilkumiem prezentācijas formātā

Kvalitatīvās un kvantitatīvās klientu aptaujas un konkurentu salīdzināšana

Šis pakalpojums Jums sniegs iespēju izprast kā klienti vērtē Jūsu pakalpojumu, un palīdzinās salīdzināt  Jūsu un konkurentu piedāvājumus, kā arī saprast potenciālo klientu vajadzības.

Mēs:

 • Izmantojot tādas intervēšanas metodes kā fokusa grupa, viens pret viens intervijas, CATI vai CAPI metodes, intervēsim potenciālos klientus, lai izprastu viņu tirgus vajadzības un Jūsu produkta piemērotību
 • Organizēsim intervijas ar Jūsu jau esošajiem klientiem, lai noskaidrotu uzņēmuma stiprās un vājās puses
 • Salīdzināsim Jūsu piedāvājumu ar konkurences piedāvājumiem
 • Veiksim rekomendācijas, lai sasniegtu Jūsu esošo un jauno klientu vajadzības
 • Sagatavosim profesionālu un viegli lietojamu informācijas pārskatu

Tirgus un pārdošanas potenciāla monitorings

Ievāksim jaunāko tirgus informāciju par Jūsu klientiem, konkurentiem un tirgus attīstības tendencēm, nodrošinot jaunāko informāciju, šādi ļaujot pieņemt Jums labākos stratēģiskos lēmumus.

Mēs:

 • Identificēsim Jums aktuālo informāciju, kurai ir nepieciešams sekot ikdienā, ikmēnesi, ceturksnī vai gadā
 • Ievāksim informāciju no vietējiem resursiem par dažādiem tirgiem
 • Apkoposim un nodosim Jums aktuālo informāciju ērtā un viegli lietojamā formātā