Rinkos Analitika

Rinkos tyrimai
Kiekybinės ir kokybinės klientų apklausos. Konkurentų analizė.
Nuolatinis rinkos ir pardavimų potencialio stebėjimas

Rinkos tyrimai

Rinkos tyrimų projektai leidžia išanalizuoti ir pateikti tikslinės rinkos ypatybes, kurios yra vienas svarbiausių elementų kuriant strategiją ir priimant su ja susijusius sprendimus.

Mes:

 • Paruošime rinkos apžvalgą, išanalizuosime pagrindines rinkos tendencijas

 • Nustatysime rinkos dydį, rinkos žaidėjų dalis, išanalizuosime santykį tarp importo ir vietinės produkcijos

 • Išanalizuosime tikslinei rinkai būdingas tendencijas ir konkurencingumą

 • Išanalizuosime ir pateiksime geriausias segmentavimo ir pozicionavimo galimybes

 • Identifikuosime efektyviausius pardavimo kanalus, kuriais pasieksite tikslinį vartotoją

 • Atliksime interviu su tikslinės rinkos ekspertais, išanalizuosime statistinius duomenis ir surinksime visą įmanomą informaciją, kad galėtume jums pateikti visapusišką tikslinės rinkos analizę

 • Palyginsime keletą rinkų, kad galėtume jums pasiūlyti geriausią alternatyvą

 • Paruošime vizualizuotas rinkos tyrimų ataskaitas, o pagrindines išvadas pateisime prezentacijoje

Kiekybinės ir kokybinės klientų apklausos. Konkurentų analizė.

Ši paslauga padės jums suprasti kaip klientai vertina jūsų produktą/paslaugą, palyginti jūsų siūlomą asortimentą su rinkos konkurentais ir identifikuoti potencialių klientų lūkesčius bei poreikius.

Mes:

 • Atliksime apklausas su jūsų potencialiais klientais, tam kad suprastume rinkos poreikius ir jūsų produkto/paslaugos tinkamumą rinkai. Apklausas atliksime pasitelkdami Focus grupes, individualius interviu ar CATI/CAPI metodologijas.
 • Apklausime jūsų jau esamus klientus tam, kad galėtume identifikuoti jūsų stipriąsias puses ir sritis, kurias galima stiprinti
 • Palyginsime jūsų siūlomus produktus/paslaugas su rinkos konkurentų produktais/paslaugomis
 • Parengsime rekomendacijas tolimesniam produktų/paslaugų vystymui, tam, kad būtų patenkinti tiek esami tiek nauji klientų poreikiai

Nuolatinis rinkos ir pardavimų potencialio stebėjimas

Mes nuolatos stebime jūsų tikslines rinkas, tam, kad galėtume jums pateikti naujausią informaciją apie rinkos tendencijas, pokyčius, klientų poreikius, konkurentų veiksmus. Tai leidžia jums visuomet žinoti naujausią informaciją apie pokyčius tikslinėje rinkoje ir atitinkamai priimti reikalingus strateginius sprendimus.

Mes:

 • Identifikuosime, kokią tikslinę informaciją jums reikia sekti – kas mėnesį, kas ketvirtį ar rečiau
 • Surinksime reikiamą informaciją jūsų tikslinėse rinkose iš patikimiausių vietinių šaltinių
 • Apibendrinsime ir pateiksime jums visą reikalingą informaciją susijusią su jūsų verslu tikslinėse rinkose