Investicijų pritraukimas

Galimybių analizė
Investicinio pasiūlymo rengimas
Investicijų pritraukimas

Galimybių analizė

Investuotojų pritraukimo procesas susideda iš kelių pagrindinių dalių. Pirmajame etape atliekama išsami srities, į kurią norima pritraukti investicijas analizė, identifikuojami konkurenciniai pranašumai, ekonominė investicijų nauda. Identifikuojama kokių regionų ir industrijų investuotojams būtų aktualus investicinis pasiūlymas. Atlikus pirmojo etapo analizę yra ruošiamas investicinis pasiūlymas, kuris tampa pagrindu tolimesniam investicijų pritraukimo procesui.

Mes:

 • Surinksime reikiamus duomenis ir informaciją apie investiciją, siekdami pabrėžti konkurencinį pranašumą

 • Paruošime investicijos išlaidų ir atsipirkimo analizę, pateiksime ateties prognozes

 • Ištirsime ir pateiksime potencialių investuotojų profilius – industriją, regioną, dydį, verslo segmentą

 • Paruošiame Investicinio pasiūlymo turinį

Investicinio pasiūlymo rengimas

Norint pritraukti potencialius investuotojus, svarbu parengti aukštos kokybės pasiūlymą, kuriame aiškiai atsispindėtų pasiūlymo investicinis potencialas.

Mes:

 • Surinksime visą reikiamą informaciją
 • Suskaičiuosime visa, kas susiję su finansais
 • Paruošime galutinį investicinį pasiūlymą

Investicijų pritraukimas

Investicijų pritraukimas yra vienas svarbiausių punktų valstybinių organizacijų, savivaldybių ir privačių įstaigų planuose. Į investicijų pritraukimo paslaugą įeina išsami investicinio pasiūlymo analizė, potencialaus investuotojo profilio ir šalies identifikavimas, jūsų investicinio pasiūlymo pristatymas ir komunikavimas potencialiems investuotojams, derybų vedimas.

Mes:

 • Išanalizuosime investicinį pasiūlymą, atliksime galimybių analizę ir išvystysime galutinį investicinio pasiūlymo variantą
 • Identifikuosime potencialius investuotojus – industrijas, dydį, profilį, šalį
 • Pristatysime ir iškomunikuosime jūsų pasiūlymą potencialiems investuotojams
 • Suorganizuosime susitikimus su potencialiais investuotojais
 • Suorganizuosime investuotojų vizitus į jūsų įmonę
 • Palaikysime ir tęsime komunikaciją su potencialiais investuotojais