Turukompetents

Turu-uuringud ja analüüs
Kvalitatiivsed ja kvatititatiivsed tarbijauuringud ning konkurentide analüüs
Turu ja müügi monitoorimine

Turu-uuringud ja analüüs

Turu-uuringud varustavad firma informatsiooniga, mis on vajalik strateegiliste otsuste langetamiseks.

 • Koostame turuülevaate ja identifitseerime konkreetse valdkonna peamised trendid.
 • Hindame turu suurust, turu jaotuvust, impordi ja sisetarbimise osakaalu.
 • Analüüsime spetsiifilise tööstuse arengut ja konkurentsi.
 • Pakume segmenteerimise ja positsioneerimise teenust.
 • Identifitseerime müügikanalid ja võtmekliendid.
 • Viime läbi ekspertintervjuud, analüüsime statistilisi andmeid ja kogume informatsiooni erinevatest allikatest.
 • Võrdleme erinevaid turge ja soovitame kõige perspektiivikamaid.
 • Teeme tururaporti professionaalse visuaali ja presentatsiooniga.

Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed tarbijauuringud ning konkurentide analüüs

Uurime, kuidas kliendid Su tooteid/teenuseid hindavad, võrdleme Sind konkurentidega ja selgitame välja potentsiaalsete klientide vajadused.

 • Intervjueerime Sinu potentsiaalseid kliente, et mõista nende vajadusi.
 • Uuringute teostamiseks loome fookusgruppe, viime läbi individuaalseid vestlusi, kasutame ka CATI ja CAPI metoodikat.
 • Viime läbi vestlusi juba olemasolevate klientidega, et identifitseerida Sinu tugevusi ja arengukohti.
 • Võrdleme Sinu pakkumist konkurentidega.
 • Pakume välja võimalikke lahendusi, et rahuldada olemasolevate ja uute klientide vajadusi.

Turu ja müügi monitooring

Kogume värsket informatsiooni Sinu klientide, konkurentide ja valdkonna trendide kohta. Informatsioon aitab sul olla turul toimuvaga kursis, võtta vastu strateegilisi otsuseid ja tegutseda.

 • Selgitame välja, milline informatsioon on sulle jooksvalt vajalik (igakuiselt, kvartaalselt, või iga-aastaselt).
 • Kogume informatsiooni kohalikest allikatest.
 • Teeme informatsioonist kokkuvõtte ja esitame selle Sulle sobivas formaadis.